Cái nắng chói chang và nóng bức của những ngày hè không bao giờ làm giảm nhiệt huyết và phong độ của các gôn thủ Việt Nam. Chơi gôn dưới cái nóng mùa hè cũng là một trong những thử thách không hề nhỏ đối với các gôn thủ. Vậy làm sao để chúng ta […]