Gửi Trung,

Cảm ơn cháu, chuyến đi rất vui vẻ và lý thú, chú được giao tiếp với nhiều người ở các Quốc gia đến, qua đó học hỏi được nhiều và có thêm bạn, chú đã nói với moi người về chuyến đi và họ đều mong muốn năm tới sẽ tham gia, vậy có thông tin gì thì cháu cho chú biết nhé.

Chúc cháu nhiều mắn, vui vẻ và sức khỏe.

Chú Việt